Mgr. Petra DUFKOVÁ

Rigorózní práce

Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone

Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone
Abstract:
Understanding the genetic basis of reproductive isolation is the ultimate goal of the studies of speciation. We studied gene flow and its barriers at both autosomal and X-linked markers across the central European portion of the hybrid zone between two house mouse subspecies, Mus musculus musculus and M. m. domesticus.
Abstract:
Hlavním cílem prací zabývajících se speciací je porozumění genetickému základu reprodukčních izolací. V této práci jsme se zabývali tokem genů a jeho bariérami u autozomálních i X-vázaných molekulárních znaků ve středoevropské části hybridní zóny myši domácí(poddruhy Mus musculus musculus and M. m. domesticus)
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2010
Zveřejnit od: 5. 8. 2010
Identifikátor: 20881

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUFKOVÁ, Petra. Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone. Č. Bud., 2010. rigorózní práce (RNDr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 8. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta