Bc. et Bc. Kateřina Adámková

Diplomová práce

Studium struktury hydrogelů pomocí cryo-SEM

Structure investigation of hydrogels using a cryo-SEM
Anotace:
Gely jsou materiály s unikátními vlastnostmi, které v sobě snoubí prvky jak pevných látek, tak i látek kapalných. Jsou tvořeny pevnou sítí a v ní zachycenou kapalinou. Gely, které obsahují vodu, se nazývají hydrogely a mohou najít uplatnění v mnoha oborech, z nichž nejvýznamnějšími jsou lékařství, kosmetika a farmacie. Tato práce se zabývá zkoumáním struktury hydrogelu kyseliny hyaluronové a agarózového …více
Abstract:
Gels are materials with unique properties combining features of both solids and liquids. They form a solid network with a liquid trapped inside. Gels incorporating water are called hydrogels and they can be applied in many fields, most importantly medicine, cosmetics and pharmacy. Within this thesis, the hyaluronic acid hydrogel and agarose hydrogel structures and its dependence on concentration is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
  • Oponent: P. Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.