Ing. Kateřina Barešová

Diplomová práce

Mezibankovní konkurence, její formy a dopady na spotřebitele bankovních služeb

Competition between banks, its forms and fall-outs on customers
Anotace:
Téma diplomové práce je „Mezibankovní konkurence, její formy a dopady na spotřebitele bankovních služeb“. V teoretické části práce popisuje konkurenci a konkurenční prostředí z mikroekonomického hlediska. Rozebírá jednotlivé formy konkurenčních prostředí, jejich charakteristiky a chování jednotlivých účastníků. Dále pak popisuje marketing jako významný nástroj, který ovlivňuje konkurenceschopnost bank …více
Abstract:
Topic of this thesis is Competition between banks, its forms and fall-outs on customers. In theoretical part is described competition and competitive surrounding from microeconomic point of view. Deals with separate forms of competitive surrounding, its characteristics and behaviour of separate participants. Than describes marketing like an important tool, which influence competitivenes of banks. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby