Mgr. Eliška Blažková

Bakalářská práce

Specifika školního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Specifics of school education of children from socially disadvantaged background
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku sociálního znevýhodnění. Žáci se sociálním znevýhodněním velmi často zažívají neúspěch ve vzdělávání na základní škole. Neúspěch ve vzdělávání má za následek předčasný odchod ze vzdělávacího systému, což může přinést problémy v profesním i osobním životě a mít dopad na ekonomiku, politiku i společnost. V teoretické části práce je pojednáváno o příčinách sociálního …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses the issue of social disadvantage. Socially disadvantaged children often experience difficulties and setbacks in primary education. These setbacks can result in leaving the educational system, which can cause problems in professional and personal life and have an impact on economy, politics and society. The theoretical part of thesis discusses firstly the causes of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta