Lukáš Irgl

Bakalářská práce

Minimalizace rizik při tepelné sterilaci potravin

Minimalisation of Risks during Heat Sterilization of Foods
Anotace:
Práce má za úkol přehledně charakterizovat sterilaci potravin s důrazem na tepelné zpracovávání a sterilaci potravin v kontextu bezpečnostních rizik a krizových situací. Při mimořádných událostech je potřeba správné skladby a použití potravin pro obyvatelstvo. Tato skladba potravin bude v práci popsána s důrazem na tepelně sterilované potraviny. Na základě teoretické části a výsledků v části praktické …více
Abstract:
The aim of the work is to clearly characterize food sterilization with and emphasis on heat treatment and sterilization of food in the context of safety risks and crisis situations. Emergencies require proper composition and food usage for citizens. This composition of food will be described in the work with and emphasis on thermally sterilized food. Based on theoretical part and the results in practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Irgl, Lukáš. Minimalizace rizik při tepelné sterilaci potravin. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.