Tereza Zálešáková

Bachelor's thesis

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v ČR jako příležitost k rozvoji hospodaření obce?

Community lead local development (CLLD) in CR as an opportunity to boost municipal economy?
Abstract:
Cílem bakalářské práce je identifikovat efekty podněcující rozvoj, kterými CLLD prostřednictvím místních akčních skupin působí na obce. Teoretická část práce pojednává o faktorech a aktérech, kteří mají vliv na rozvoj obcí, o CLLD, o metodě LEADER, o MAS a o obcích. Praktická část se věnuje konkrétní MAS a jejím členským obcím. Klíčovou částí je případová studie obcí MAS Východní Slovácko, která zaznamenává …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to identify the development-stimulating effects that CLLD affects municipalities through local action groups. The theoretical part of the work mentions factors and actors that affect the development of municipalities, CLLD, the LEADER method, LAGs and municipalities. The practical part is focused on specific LAGs and its member municipalities. The key part is a case …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta