Adam Turovský

Diplomová práce

Návrh nové pohonné stanice pásového dopravníku

Design of a New Driving Station of a Belt Conveyor
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové pohonné stanice pro rekonstruovaný pásový dopravník, u něhož má být využito jiného uspořádání pohonu a zároveň má dojít k navýšení dopravního výkonu, než tomu bylo v předcházejícím případě. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavním kapitol, ke kterým je připojen krátký úvod a závěr. První ze čtyř hlavních kapitol pojednává o pásové dopravě jako celku, jeho …více
Abstract:
This thesis deals with the design of a new power station reconstructed conveyor belt in which there should be an increase in traffic enforcement and in which should be used another drive arrangements, than in the previous one. It is divided into four main chapters, which are accompanied by a short introduction and conclusion. The first of four chapters deals with the transport belt as a complex, its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Květoslav Kaláb
  • Oponent: Vladimír Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.