Bc. Tomáš TURČEK

Diplomová práce

Efektivita inference ve fuzzy predikátové logice

Effectiveness of inference in fuzzy predicate logic
Abstract:
The aim of this work was finding the most efficient inferential strategy and technology, creation of appropriate examples, the knowledge bases for the demonstration in the FPL GERDS, then design and create the knowledge base and then test inferential strategies, automated system for deduction FPL GERDS. Tests are made up of various combinations of logic operands for different numbers of formulas. Inference …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo zistenie najefektívnejšej inferenčnej stratégie a jej techniky, vytvorenie vhodných príkladov, znalostných báz pre demonštráciu v systéme FPL GERDS, teda navrhnúť a vytvoriť znalostné báze a následne ich testovať inferenčnými stratégiami automatizovaného systému pre dedukciu FPL GERDS. Testy sú zostavené z rôznych kombinácií logických operandov pre rôzne počty formulí. Efektivitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009
Zveřejnit od: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURČEK, Tomáš. Efektivita inference ve fuzzy predikátové logice. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy