Bc. Monika VEITHOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus

Possibilities of using nordic walking for patients with diabetes mellitus
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možností využití nordic walkingu (NW) pro pacienty s onemocněním diabetes mellitus, jejímž hlavním cílem je zmapovat možnosti a účinek tohoto sportu na zdravotní stav pacienta. Teoretická část bakalářské práce představuje základní charakteristiku a historii NW, potřebné vybavení, správnou techniku chůze s holemi a jeho příznivé účinky na zdraví těla a duše včetně ideální …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of using Nordic walking (NW) for patients with diabetes mellitus. Its main goal is to chart the possibilities and effects of this sport to the patient´s health condition. The theoretical part of the bachelor thesis introduces the basic characteristic and history of NW, necessary equipment, right technique of walking with poles and its positive effects to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEITHOVÁ, Monika. Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service / Physiotherapy

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ygtzc2 ygtzc2/2
2/6/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/6/2020
Bulanova, L.
5/6/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.