Bc. Eva Faltejsková

Master's thesis

Domácí násilí jako sociální a právní jev

Domestic Violence as a Social and Legal Phenomenon
Anotácia:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí jako sociální a právní jev“ se zabývá velmi vážným problémem násilí v rodině. Tento problém zde byl již dříve, nejedná se o nic nového, avšak nyní se mu věnuje více pozornosti. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou, kdy v úvodu je vysvětlen pojem domácí násilí, příčiny domácího násilí a jeho formy. A dále část praktickou, která je zaměřena na právní …viac
Abstract:
My diploma thesis with the topic of „Domestic Violence as a Social and Legal Phenomenon“ is dealing with a very servus issue a violence among Family members. This problem had already been here before, therefor there is nothing new about it, but nowadays there is much more attention dedicated to it. The thesis is devided into two parts. The first one is theoretical and it describes the term domestic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta