Bc. Veronika Gregušová

Diplomová práce

United Nations Convention to Combat Desertification: Challenges and Chances of a Troubled Regime

United Nations Convention to Combat Desertification: Challenges and Chances of a Troubled Regime
Anotace:
The thesis studies The United Nations Convention to Combat Desertification from the perspective of international environmental regimes. By applying Oran Young’s analytical framework it provides the first comprehensive description of the desertification regime in the timeframe from 1996 to 2015. Based on Gehring and Oberthür’s definition of institution effectiveness it elucidates why the desertification …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci z hlediska mezinárodních environmentálních režimů. Aplikací analytického rámce od Orana R. Younga práce poskytuje první souhrnný popis režimu desertifikace v rozmezí let 1996 a 2015. Na základě definice efektivnosti institucí od Gehringa a Oberthüra objasňuje, proč je režim označován za neefektivní. Identifikuje pět hlavních překážek k efektivnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií