Mária Ivanecká

Bakalářská práce

Lázeňský hotel

Spa and Wellness Hotels
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to evaluate the level of services provided in a hotel spa. The theoretical part defines basic terms of tourism such as tourism, hotel, spa tourism and their complex services. The practical part draws attention to the characteristics of a selected spa hotel, its current services it is offering and its competition on the market. The third chapter is devoted to a …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je hodnotenie úrovne poskytovaných služieb v kúpeľnom hoteli. V teoretickej časti vymedzuje základné pojmy cestovného ruchu ako sú cestovný ruch, hotelierstvo, kúpeľný cestovný ruch a komplex ich služieb. V praktickej časti upriamuje pozornosť na charakteristiku vybraného kúpeľného hotela, jeho súčasných ponúkaných služieb i konkurenciu na trhu. Tretia kapitola je venovaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví