Bc. Jana Musilová

Diplomová práce

Genetická analýza predispozice k lidským infekčním chorobám

Genetic analysis of susceptibility to infectious diseases in humans
Anotace:
Syfilis je sexuálně přenosné onemocnění způsobené spirochétou Treponema pallidum subsp. pallidum (dále jen T. pallidum). Přestože je syfilis popisována již od konce 15. století, původce onemocnění byl identifikován až na počátku 20. století. T. pallidum je choulostivá a náročná bakterie, která je zcela závislá na hostitelském organismu. Kultivace T. pallidum je tudíž málo úspěšná, což komplikuje identifikaci …více
Abstract:
Syphilis is a sexually transmitted disease caused by spirochete Treponema pallidum subsp. pallidum (referred as T. pallidum). Even though syphilis is known since the end of 15th century, the causative agent was not identified until the beginning of 20th century. T. pallidum is a subtle and fastidious bacterium which is completely dependent on the host organism. These factors make its cultivation difficult …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta