Jaroslav Bartošek

Bakalářská práce

Vliv územního rozvoje města na městský dopravní systém

The Impact of the Urban Development on the Urban Transport System
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vliv územního rozvoje města Kroměříž na dopravní systém, celkové řešení a provázanost územního celku. Cílem práce je vyhodnocení vlivů a návrh zlepšení dopravního systému. Praktická část řeší napojení nově vzniklého územní celku Hanácká pole v místě křižovatky Nitranská. Návrhy změn, které by město mělo přijmout s ohledem na strategii budování Smart Cities v rámci …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is an influence of the territorial development of Kroměříž on a transport system, an overall solution and an interconnection of a territorial entity. A purpose of the thesis is to evaluate the impacts and to design the improvement of the transport system. A practical part solves connection of the newly created area of Hanácká pole at the part of Nitranská junction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Floková
  • Oponent: Ing. Peter Blaho, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Logistika / Dopravní logistika (LOG)