Radomíra Mainclová

Bakalářská práce

JAK POMOCI DĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PŘI ADAPTACI NA MATEŘSKOU ŠKOLU

HOW TO HELP THE PRE-SCHOOL CHILDREN TO ADAPT TO NURSERY SCHOOL
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zmapování situace v oblasti adaptace dítěte na mateřskou školu, a to z pohledu rodičů a učitelek. Důležitou oporu v zátězové situaci, jakou je nástup dítěte do předškolního zařízení, poskytuje matka, která tvoří přímo základní kámen odolnosti dítěte vůči vlivům prostředí. Interakce mezi matkou a dítětem, výchovný styl rodiny, jejich vzájemné vztahy, vývojové psychické …více
Abstract:
The principal aim of this bachelor's thesis has been to chart the situation in the field of a child adaptation to the nursery school, based on the views of the child's parents and teachers. The most important support role in this uneasy endeavour of the child entering the preschool facility where the child is inevitably put under heavy pressure, is being provided by the child's mother herself is forming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: Kamila Holásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.