Bc. Veronika Kuželová

Bakalářská práce

Příprava dítěte v Montessori mateřské škole na vstup do základní školy z hlediska skrytého kurikula

The preparation of the child in a Montessori kindergarten for the entry into primary school in terms of the hidden curriculum.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy dítěte v Montessori mateřské škole na vstup do základní školy z hlediska skrytého kurikula. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část je věnována samotnému vstupu dítěte do základní školy, popisuje, v čem spočívá příprava dítěte na školní docházku, jaké vědomosti, dovednosti a návyky by dítě před vstupem do základní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preparation of a child in a Montessori nursery school for the entry into primary school in terms of the hidden curriculum. The work is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the child's entry to primary school, it describes what is involved in the preparation of the child for school, what knowledge, skills and habits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sucháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta