Bc. Josef Leffler

Master's thesis

Ústavní pořádek v ČR a jeho význam pro posilování demokracie v ČR

The Constitutional Order of the Czech Republic and importace for strengthening democracy in the Czech Republic
Abstract:
Úkolem této práce je posoudit, zda ústavní pořádek ČR slouží jako nástroj zachování zásad demokratického státu založeného na základních právech občana. V rámci tohoto posouzení je nahlédnuto do historických souvislostí vzniku ústav a to nejen z pohledu velmi pestrého ústavního vývoje České republiky či bývalé Československé republiky. Rozebrány jsou nejstěžejnější modely právních kultur světa, zodpovězeny …more
Abstract:
The main task of the thesis is to consider whether the legal order in the CR serves maintaining principles of a democratic state based on basic rights of citizens. That has been done in historical connection with the creation of constitution, not only from the point of diverse constitutional development of the Czech Republic but also of the former Czechoslovak Republic. There have also been analysed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. František Laštovka
  • Reader: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní