Lenka Novotná

Bachelor's thesis

Fluorescenční \kur{in situ} hybridizace pro detekci antimikrobiální rezistence

Fluorescence \kur{in situ} Hybridization For Antimicrobial Resistance Detection
Abstract:
Tato práce je rešerše věnovaná využití fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro detekci rezistence bakterií. V práci jsou také shrnuty obecné informace o FISH, o podstatě rezistence bakterií a jsou zmíněny běžně používané metody pro detekci rezistence bakterií.
Abstract:
This theoretical work is focused on the key information about fluorescence in situ hybridization (FISH) and its use for antimicrobial resistance detection. General information about FISH, antimicrobial resistance, and common methods for resistance detection are mentioned as well.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. David Šilha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novotná, Lenka. Fluorescenční \kur{in situ} hybridizace pro detekci antimikrobiální rezistence. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická