Bc. Ivana Poštulková

Diplomová práce

Identifikace promotorů Treponema pallidum rozpoznávaných různými sigma faktory

Identification of Treponema pallidum sigma factor-dependent promoters
Anotace:
Sigma faktor je disociabilní podjednotkou bakteriální RNA polymerázy a je stěžejní pro iniciaci transkripce. V bakteriích je přítomno několik sigma faktorů a každý má svou cílovou skupinu genů, u kterých řídí transkripci. Treponema pallidum subsp. pallidum, původce syfilis, má pět sigma faktorů, cílové geny však nejsou známy. Jelikož nelze kultivovat T. pallidum in vitro, pro studium treponemálních …více
Abstract:
Sigma factor is a dissociable subunit of bacterial RNA polymerase and is vital for transcription iniciation. There are several sigma factors present in bacteria and each one has its own set of target genes where it controls transcription. Treponema pallidum subsp. pallidum, the causative agent of syphilis, possesses five sigma factors. However, target genes remain unknown. As T. pallidum is nonculturable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta