Bc. Jan Beránek

Diplomová práce

Diverzifikace investičního portfolia prostřednictvím investování do drahých kovů a ropy

Diversification of an investment portfolio through investments in precious metals and crude oil
Anotace:
Diplomová práce se zabývá diverzifikací akciového portfolia. Jsou se-stavena investiční portfolia, která jsou následně zkoumána z hlediska jejich chování při rozšíření o drahé kovy, konkrétně o zlato a stříbro. Dále bude do portfolia dosazena i ropa. U zkoumání portfolií se práce zaměřuje na to, jakým způsobem je výhodné pro investora diverzifikovat svůj kapitál, pokud je jeho cílem snížit celkové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the diversification of the stock portfolio. Compiled investment portfolios are then examined in terms of their behaviour when precious metals, specifically gold and silver, are in-cluded. Crude oil will also be added to the portfolio. In portfolio analy-sis, the thesis focuses on how it is beneficial for the investor to diversify his financial capital, if his goal is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Matúš Horváth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta