Bc. Boris Rezník

Bachelor's thesis

Bankový marketing, základné zásady, súvislosti, marketingový mix a postup vybranej komerčnej banky v SR

Bank marketing, basic principles, context, marketing mix and tactics of a chosen commercial bank i Slovak republic
Abstract:
The main objective of thesis is to analyze the concept of bank marketing and its impact on our banking market. The work is divided into 4 chapters, where is analyzed in detail and characterized a specific area of marketing and its issue. On the base of the analysis of the application of marketing communications at the bank, to propose measures in the field of marketing communications destined to increase …viac
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať pojem bankový marketing a jeho vplyvy na našom bankovom trhu. Práca je rozdelená na 4 kapitoly, v ktorých je podrobne analyzovaná a charakterizovaná konkrétna oblasť marketingu a jeho problematika. Na základe analýzy uplatňovanej marketingovej komunikácie v banke navrhnúť opatrenia v oblasti marketingovej komunikácie smerujúce k zvýšeniu imidžu banky. …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Martin Vovk, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK