Mgr. Jan Křetínský, Ph.D.

Rigorózní práce

Probabilistic Timed Systems with Non-Determinism

Probabilistic Timed Systems with Non-Determinism
Anotace:
Pravděpodobnostní systémy reálného času se poslední dobou dostávají do centra pozornosti jak ve výzkumných tak i prakticky orientovaných komunitách. Vinou jejich rostoucí velikosti je nezbytné analýzu jejich korektnosti a výkonu automatizovat. Zamýšleným zaměřením budoucí disertační práce jsou proto formální metody pro modelování a analýzu těchto systémů, rovněž tak i jejich specifikace a výkonnostní …více
Abstract:
Real-time probabilistic systems have been gaining more and more attention and importance both in research and practice recently. Due to their increasing size their correctness and performance evaluation has to be automated. Therefore, the intended doctoral thesis is going to focus on formal methods for modelling and analysis of such systems and their specifications and measures. In particular, model …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Oponent: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., Assist. Prof. Krishnendu Chatterjee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy