Bc. Daniel Klepáč

Bakalářská práce

Static Visualization of Motion Capture Data

Static Visualization of Motion Capture Data
Anotace:
Se zvyšující se dostupností metod snímání pohybu je stále důležitější efektivně zpracovávat velké množství pohybových dat. Jedním z otevřených problémů v této doméně je intuitivní prezentace pohybových sekvencí uživatelům. Tato práce navrhuje vizualizovat pohybové sekvence pomocí obrázků. V práci jsou analyzované možné přístupy k vytváření vizualizací pohybových dat se zaměřením na různé typy algoritmů …více
Abstract:
As the availability of motion capture methods increases, it becomes more and more important to process large amounts of motion data efficiently. One of the open problems in this domain is intuitive presentation of motion sequences to users. In this work, we propose to visualize motion sequences using static images. We analyze possible approaches to creating such visualizations, focusing mainly on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Eliáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika