Ing. Yuliia Spitsyna

Diplomová práce

Vliv přepočítaného koeficientu po zavedení eura na hospodaření podniku v automobilovém průmyslu

Effect of conversion rate on the company's enterpreneurship in the automotive industry after the adoption of the euro
Anotace:
Diplomová práce je věnována vlivu nadhodnoceného a podhodnoceného přepočítacího koeficientu na finanční stav a konkurenceschopnost podniku po zavedení eura. Předmětem zkoumání je modelový podnik v automobilovém průmyslu. Zvolený úkol je řešen pomocí analýzy vlivu přepočítacího koeficientu na makroekonomickou konkurenceschopnost a na konkurenceschopnost firmy a také pomocí matematických výpočtů změny …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the influence of overvalued and undervalued conversion rate on the company‘s financial condition and competitiveness after the adoption of the euro. The object of research is a model company in the automotive industry. The selected task is solved through the analysis of the impact of conversion rate on economic competitiveness and on the competitiveness of firms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Ing. Roman Mentlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní