Bc. Eva Opluštilová

Bakalářská práce

Molekulárně diagnostické metody u mnohočetného myelomu

Molecular diagnostic methods in multiple myeloma
Anotace:
Bakalářská práce popisuje nejčastěji využívané molekulárně diagnostické metody u mnohočetného myelomu. Práce obsahuje obecnou charakteristiku mnohočetného myelomu, nejčastější cytogenetické nálezy a molekulárně diagnostické metody u mnohočetného myelomu.
Abstract:
We focus on the most commonly used molecular diagnostic methods in multiple myeloma. The thesis contains a general characterization of multiple myeloma, the most common chromosomal aberrations and molecular diagnostic methods in multiple myeloma.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Romana Zaoralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta