Mgr. Monika JAHODOVÁ

Doctoral thesis

Asymptotická hustota průniku množin

Asymptotic densitiy of intersection of sets
Anotácia:
V této disertační práci je řešená problematika určování asymptotických hustot průniků množin přirozených čísel a jsou zkoumány speciální případy, kde je asymptotická hustota průniků množin rovna součinu jejich asymptotických hustot. Systém množin splňující tento požadavek nazveme systém nezávislých množin. V práci je dokázáno jedno kritérium pro systém nezávislých množin, popsáno jeho využití pro určení …viac
Abstract:
This thesis focuses on the problem of determining the intersection of asymptotic densities of sets of natural numbers, and special cases are investigated, where the asymptotic density of an intersection of sets is equal to the product of their asymptotic densities. The system of sets satisfying this requirement is called a system of independent sets. This thesis proves a criterion for a system of independent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Zverejniť od: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. János Tóth, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAHODOVÁ, Monika. Asymptotická hustota průniku množin. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Applied Mathematics / Aplikovaná algebra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.