Bc. Martin Kejř

Diplomová práce

Vliv marketingové komunikace na strukturu životních stylů v současné české společnosti

The influence of marketing communication on the differentiation of lifestyles in contemporary Czech society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou tématu „Vliv marketingové komunikace na strukturu životních stylů v současné české společnosti“ Teoretická část práce charakterizuje za pomocí dostupné odborné literatury především oblast struktury životního stylu, životního způsobu a hodnotové orientace. Důraz je kladen na vliv médií (komunikace) a marketingové komunikace na spotřební chování lidí a z něj …více
Abstract:
This thesis deals with description and analysis of the topic „The influence of marketing communication on the differentiation of lifestyles in contemporary Czech society“ The theoretical part describes using available literature especially area of lifestyle structure, way of life and value orientation. Emphasis is placed on the influence of media (communication) and marketing communication in behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní