Bc. Ondřej Grůza

Diplomová práce

Analýza a implementace systému správy obsahu pro webový portál státní správy

Analysis and implementation of the content management system for the state administration web portal
Anotace:
Cílem práce je zanalyzovat požadavky na webový portál státní správy, které vycházejí z legislativy a také ze zadávacích dokumentací veřejných zakázek. Následně je proveden průzkům trhu se systémy pro správu obsahu a na základě provedené analýzy je vybrán nejvhodnější systém. Součástí práce je také vzorová implementace daného systému s důrazem na uživatelskou přívětivost, snadnou rozšiřitelnost a bezpečnost …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the requirements for the web portal of the state administration that are based on legislation and also on tender documentation of public procurements. Subsequently, a market research of content management systems is performed and the most suitable system is selected based on the analysis. Part of the work is the sample implementation of selected CMS with emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky