Ing. Martina Lebedová

Bakalářská práce

Practising vocabulary through game-based activities

Practising vocabulary through game-based activities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procvičováním anglické slovní zásoby ve třídě mladších žáků s použitím her a herních aktivit. V teoretické části jsou uvedeny definice základních pojmů, teorie tzv. Lexical Approach při vyučování angličtiny, základní techniky procvičování slovní zásoby a výhody a nevýhody využití her ve výuce. Praktická část obsahuje popis osmi slovních her a herních aktivit. Ty byly …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with practising English vocabulary in the classroom of young learners using games and game-based activities. The theoretical part provides definitions of basic terms, introduces the theory of the Lexical Approach in English teaching, summarizes basic techniques of practising vocabulary and focuses on using games in ELT and their advantages and disadvantages. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk