Bc. et Bc. Radek Matoušek

Diplomová práce

Analýza a testování vybraných open source nástrojů projektové řízení pro využití v životním cyklu projektu dle IPMA

Analysis and testing of selected open source software project management tools for use in the IPMA project life cycle
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými open source softwarovými nástroji pro projektový management. Výběr nástrojů proběhl prostřednictvím databáze open source softwaru SourceForge. Pomocí heuristické analýzy je zkoumáno, do jaké míry nástroje odpovídají mezinárodnímu standardu kompetencí projektového řízení IPMA Competence Baseline verze 4.0. Zároveň je zkoumána a porovnávána použitelnost open source …více
Abstract:
Master thesis deals with selected open source software tools for project management. Tool selection was performed through database of open source software SourceForge. The heuristic analysis explores the extent to which the tools conform to International Standard of Competences IPMA Competence Baseline Project version 4.0. At the same time is being explored and compared the usability of open source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Bočková
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta