Erika Culková

Bakalářská práce

Mapa péče o novorozence s ikterem

Map newborn care with jaundice
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Mapa péče o novorozence s ikterem" je práce teoreticko praktická a je rozdělena na dvě části. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou novorozenecké hyperbilirubinémie, její diagnostikou a terapií. Dále je stručně rozvedena charakteristika map péče. V praktické části bakalářské práce jsou vypracovány 3 kazuistiky s následným plánem péče u nedonošených novorozenců …více
Abstract:
Bachelor thesis on "Map newborn care with jaundice" is the work of theoretical - practical and is divided into two parts. The theoretical part of the thesis deals with the problem of neonatal hyperbilirubinemia, its diagnosis and therapy. The following briefly elaborated characteristic maps care. In the practical part of the thesis are drawn three case reports followed the plan of care for preterm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Culková, Erika. Mapa péče o novorozence s ikterem. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka