Mgr. Eva Mrenicová

Bakalářská práce

Othmar Ružička (1877-1962), fotograf a malíř života moravských Chorvatů v Jevišovce

Othmar Ružička (1877-1962) photographer and painter of the Life of Moravian Croatians in Jevišovka
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá dílem původně vídeňského malíře Othmara Ružičky (1877 – 1962), jež vznikalo v rozmezí let 1906 – 1945 jako umělecké zpracování podnětů, načerpaných v jihomoravské obci Jevišovka (dříve Fröllersdorf / Frielištof / Frélichov), toho času obývané menšinou tzv. moravských Chorvatů. Inspirován jejich specifickou kulturou, vytvořil Ružička malířský a fotografický materiál …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the work of originally Viennese painter Othmar Ružička (1877 – 1962) created between 1906 – 1945 as an artistic processing of impulses drawn in southern Moravian village Jevišovka (earlier Fröllersdorf / Frielištof / Frélichov), that time inhabited by a minority of the so-called Moravian Croatians. Inspired by their unique culture, he created paintings and photographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta