Theses 

Univerzální rezervační systém – Bc. Petr Dobřička

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Bc. Petr Dobřička

Bachelor's thesis

Univerzální rezervační systém

Universal reservation system

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního rezervačního systému. Cílem práce je návrh a implementace administrativní a veřejné části systému vhodného pro použití v různých odvětvích služeb, které využívají rezervací. Praktickou část této práce tvoří samotná implementace rezervačního systému. Teoretická práce popisuje porovnání dostupných komerčních systémů, použité technologie a specifikaci požadavků na systém. Návrh je tvořen pomocí diagramů a modelů z UML. Výsledkem této práce je funkční webová aplikace s veřejnou a administrační částí, kterou lze využít k tvorbě rezervačního systému podle preferencí administrátora.

Abstract: This thesis deals with universal reservation system implementation. Objective of this work is to design and implement administration and public part of the reservation system usable in different areas of services that use booking. Practical part of this work is the implementation of reservation system. Theoretical part describes comparison of available commercial systems, used technologies and specification of system requirements. Design is created by use of UML diagrams and models. Result is a functional web application with public and administration parts that can be adapted according to the preferences of administrator.

Keywords: Univerzální, rezervační, systém, web, aplikace, UML, Java, Spring, Primefaces, Hibernate, Maven, XHTML, CSS, MVC, Universal, reservation, application

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 05:57, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz