Natálie Soldátková

Disertační práce

Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion

Sociální a finanční účinnost mikrofinanční institucí: rozvíjející se trhy, makro prostředí a finanční začlenění
Anotace:
Odvětví mikrofinancování bylo založeno s hlavním cílem poskytnout finanční služby lidem, kteří nemají přístup k tradičnímu bankovnictví kvůli nízkému, nepravidelnému nebo nepředvídatelnému příjmu. Mikrofinancování se rychle rozšiřuje s ročním růstem více než o 9\% globálního portfolia úvěrů a počtem aktivních dlužníků, kteří obsluhují přibližně 123 milionů zákazníků po celém světě (Microfinance Baromoter …více
Anotace:
dovaného období byl zaznamenán určitý posun směrem k vyšší sociální účinnosti, což je v kontextu snižování chudoby pozitivním znakem.
Abstract:
The microfinance industry was established with the main purpose to provide financial services to people who generally have no access to traditional banking because of their low, irregular or unpredictable income. The microfinance industry is expanding rapidly with an annual growth of over 9\% in the global portfolio of loans and the number of active borrowers, serving around 123 million customers worldwide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 3. 2020
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Helena Brožová, Ali Emrouznejad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79114