Ondřej HÁJEK

Bakalářská práce

Hrad, předhradí a jeho bezprostřední hospodářské zázemí - hrad Budětice

Castle, bailey and his direct economic background - Budětice castle
Anotace:
V rámci předkládané bakalářské práce byl proveden opakovaný komplexně pojatý povrchový průzkum lokality, v jehož rámci bylo provedeno podrobné geodetické zaměření dochovaných terénních reliktů, povrchové sběry a podrobný povrchový průzkum zázemí této významné hradní lokality. Na základě nově pořízené dokumentace bylo provedeno její zhodnocení v rámci soudobé hradní produkce. Nemalá pozornost byla věnována …více
Abstract:
In this presented thesis, repeated and comprehensively conceived surface exploration was carried out. Within this exploration detailed geodetic sighting of preserved relics was carried out, surface collections and a detailed surface exploration of this important base of the castle site. Based on newly acquired documents it was carried out its evaluation within the castle contemporary production.Considerable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Ondřej. Hrad, předhradí a jeho bezprostřední hospodářské zázemí - hrad Budětice. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická