Theses 

Certifikační autorita – Ing. Libor Doležal

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Ing. Libor Doležal

Master's thesis

Certifikační autorita

Certification Authority

Abstract: Cílem této práce je snaha o alespoň částečnou systematizaci existujících metod využitelných k důvěryhodnému prokazování identity vzájemně komunikujících entit v rámci výpočetního systému a jejich využití při návrhu základní struktury informačního systému certifikační autority. Zmíněny budou přístupy aplikovatelné jak na úrovni uživatelské, tak i aplikační. U vybraných metod se pokusím objasnit základní principy funkce, silná a slabá místa implementačních řešení a naznačit doporučenou oblast pro jejich využití. Digitální certifikát svazuje konkrétní osobu s párem klíčů, sloužících pro vytvoření a ověření digitálního podpisu. Pokud má být ovšem certifikát pro příjemce zprávy důvěryhodný, musí jej vydat nějaký nezávislý, dostatečně důvěryhodný subjekt. A tímto subjektem je právě certifikační autorita. Objasním úlohu certifikačních autorit pro infrastrukturu soukromých klíčů, analyzuji bezpečnostní rizika ohrožující certifikační autoritu a navrhnu vhodná opatření. Věřím, že význam, rozsah a aktuálnost popisované problematiky obohatí čtenáře o cenné a v praxi použitelné, poznatky.

Keywords: kryptologie, certifikační autorita, PKI, bezpečnost

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Reader: Ing. František Tomášek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:58, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz