Bc. Ondřej Měřička, DiS.

Bakalářská práce

Virtualizace pro server, desktop systém

Virtualization for Server, Desktop System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na směr virtualizace a virtualizační nástroje. Jejím hlavním cílem je seznámit s teoretickými principy vizualizace, připomenout historii virtualizace a ukázat její možnosti. Zaměřuje se také na konsolidaci serverů a na co určitě nezapomenout při počáteční analýze. Dále přináší pohled na jednotlivé metody virtualizace pro osobní počítače a serverové řešení. Tato bakalářská …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the direction of virtualisation and virtualisation tools. Its main objective is to introduce the theoretical principles of virtualization, remind the history of virtualization and to show its possibilities. It also focuses on the server consolidation and on what definitely not to forget while making of initial analysis. In addition it offers the view on the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 3. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Rezler
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie