Ing. Artur Bey

Bakalářská práce

Úloha sociální ekonomiky v rozvoji sídel a regionů

Social economy function in settlements and regions development
Anotace:
Téma sociální ekonomiky je středem zájmu nejen v Evropě. Při zpracování tématu Sociální ekonomika jsem vycházel z předpokladu,že rozvoj sociální ekonomiky má v evropských zemích dobrý základ, aby se stala hybnou silou hospodářských aktivit v území. Cílem bakalářské práce je zhodnotit rozvoj sociální ekonomiky v České republice. V České republice je bohužel situace taková, že tomuto tématu není věnována …více
Abstract:
The subject of social economy is in focus not only in Europe. While working on this theme, I’ve found that development of social economy in European countries has good basics in order to become a motive force of economical activities in Czech Republic. The main goal of my dissertation is to estimate the development of social economy in Czech Republic. In Czech Republic this subject unfortunately does …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní