Mgr. David Hájek

Bachelor's thesis

Vztahy EU - Rusko v kontextu vyjednávání nové Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem

EU - Russia Relations in the Context of Negotiating a New Agreement on Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Russia Relations
Anotácia:
Práce se zabývá vzájemnými vztahy EU a Ruska v kontextu vyjednávání nové dohody o partnerství a spolupráci. První část práce popisuje podobu současné Dohody o partnerství a spolupráci a institucionální rámec. Druhá část pojednává o konceptu společného hospodářského prostoru. Třetí kapitola je věnována energetické oblasti vzájemných vztahů. Poslední část hodnotí a rozebírá aktuální stav vyjednávání …viac
Abstract:
This work deals with the mutual relations between the EU and Russia in the context of negotiating a new agreement on partnership and cooperation. The first section describes the current form of the Partnership and Cooperation Agreement and institutional framework. The second part deals with the concept of a Common Economic Space. The third chapter is devoted to the field of energy relations. The last …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Leshchenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies