Kamil Koštiál

Bakalářská práce

Analýza vlivu kvality služeb na spokojenost zákazníka

Analysis of service quality impact on customer satisfaction
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem kvality služeb na spokojenost zákazníka. Teoretická část popisuje klíčové pojmy jako jsou zákazník, spokojenost zákazníka, kvalita služeb či metody měření kvality služeb a spokojenosti zákazníků. V praktické části jsou analyzovány a vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Po interpretaci výsledků jsou navržena doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků a kvality …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the impact of service quality on customer satisfaction. The theoretical part describes and defines the key concepts such as customer, customer satisfaction, service quality and methods for measuring service quality and customer satisfaction. The practical part analyzes and evaluates the results of the questionnaire survey. After the interpretation of the results, recommendation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management