Jana Sobotová

Bakalářská práce

Fondy kvalifikovaných investorů a jejich využití v podnikuFondy kvalifikovaných investorů a jejich využití v podniku

Anotace:
Předmětem této bakalářské práce jsou fondy kvalifikovaných investorů (FKI) a jejich využití v podniku. První kapitola je věnována obecné problematice investičních fondů. V této kapitole je popsán vývoj investičních fondů. Kapitola také zmiňuje právní rámec pro oblast investičních fondů. Druhá kapitola je detailně věnována fondům kvalifikovaných investorů a jejich principům fungování. Kapitola specifikuje …více
Abstract:
The subject of this thesis are qualified investor funds (QIF) and their application in the enterprise. The first chapter is devoted to general issues of investment funds – it describes the development of the investment funds. The chapter also mentions the legal framework for investment funds. The second part deals in detail with the qualified investors funds and their principles of operation. The chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/yi10go/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty