Bc. Michaela KONEČNÁ

Diplomová práce

Produkce, funkční a chemické složení nadzemní biomasy a chemické složení opadu alpinské tundry Východních Sudet v reakci na seč

Production, functional and chemical composition of the aboveground biomass and the chemical composition of the litter of Alpine tundra of Eastern Sudeten Mountains in response to mowing
Anotace:
Nízká produktivita společenstev alpinské tundry do značné míry determinuje fungování horských ekosystémů. Tyto ekosystémy se vyvíjely pod působením extrémních, ale relativně po většinu holocénu stabilních abiotických podmínek prostředí. Recentně působící antropogenní aktivity ale vyvolávají změny ve druhovém složení a struktuře vegetace. Nicméně v důsledku vysoké heterogenity a časoprostorové variability …více
Abstract:
The low productivity of the Alpine tundra communities plays a key role in the ecological functioning of mountain ecosystems. These ecosystems evolved because of the extreme but relatively stable abiotic environmental conditions during Holocene. Recently, some human activities cause the changes of the species composition and the structure of the vegetation. However, the prediction of changes of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Michaela. Produkce, funkční a chemické složení nadzemní biomasy a chemické složení opadu alpinské tundry Východních Sudet v reakci na seč. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yi6jdg yi6jdg/2
29. 7. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 7. 2020
Marklová, E.
30. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.