Mai Anh Nguyen

Bakalářská práce

Online Marketing in Specific Industry

Online Marketing in Specific Industry
Anotace:
Hlavním cílem této práce je diskutovat o významu online marketingu v cestovním ruchu ao tom, jak měřit jeho efektivitu. Závod přivést značku do pozornosti zákazníků starými mediálními kanály je stále obtížnější. Měnící se technologie a chování spotřebitelů jsou tlakem na marketingová řešení. Poptávka po nových marketingových strategiích se stává nezbytnější než kdy jindy. Diplomová práce začíná teoretickou …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to discuss the importance of online marketing in the tourism industry and how to measure its effectiveness. The race to bring the brand to the attention of customers by the old media channels has become increasingly difficult. Changing technology and consumer behaviors have been the bundle of pressure for marketing solutions. The demand for new marketing strategies becomes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní