Tereza NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Situation linguistique, politique linguistique d'un pays européen francophone sélectionné (excepté la France) et spécificités du fran\c{c}ais local

Linguistic situation, language policy of a selected French-speaking European country (except France) and specificities of local French
Abstract:
This bachelor thesis concerns linguistic situation and specificities of French language of Kingdom of Belgium, mainly specificities of French spoken in Belgium. The theoretical part of the thesis presents principal characteristics of the country and the linguistic situation regarding historical evolution. Afterwards, the thesis presents language policy and languages used in the Belgian territory. The …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá lingvistickou situací a specifiky francouzského jazyka Belgického království, především pak specifiky belgické francouzštiny. Teoretická část poskytuje základní charakteristiky země a lingvistickou situaci s ohledem na historický vývoj. Poté je v práci vysvětlena jazyková politika a představeny jazyky (jak oficiální, tak neoficiální) používané na území Belgie. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Tereza. Situation linguistique, politique linguistique d'un pays européen francophone sélectionné (excepté la France) et spécificités du fran\c{c}ais local. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma