Bc. Jakub Ščavnický

Master's thesis

Statistická inference v parametrických modelech v analýze přežití

Statistical inference in parametric accelerated failure time models
Abstract:
This thesis deals with statistical inference on probability distributions from generalized gamma family and related distributions used in survival analysis. Basic properties of these distributions are derived and corresponding likelihood functions for both uncensored and censored situations are constructed. Furthermore, goodness of fit tests for comparing selected distributions according to suitability …viac
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá statistickou inferencí na rozděleních pravděpodobnosti ze zobecněné gama rodiny a příbuzných rozděleních používaných v analýze přežití. Jsou odvozené základní vlastnosti těchto rozdělení a jejich funkcí věrohodnosti v případě necenzorovaných a cenzorovaných dat. Dále jsou popsány testy dobré shody na srovnání daných rozdělení z hlediska vhodnosti popisu datového souboru …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedúci: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Silvie Bělašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Statistics and Data Analysis