Martin Sedlák

Diplomová práce

Analysis of external funding of environmental projects in SEE region

Analýza externího financování projektů v oblasti životního prostředí v regionu SEE
Anotace:
Tato práce poukazuje na význam udržitelného rozvoje, zavádí pojmy a principy evropského odpadového hospodářství, které se staly nedílnou součástí dnešní společnosti, a proto je podporována z různých fondů Evropské unie, které jsou analyzovány v této diplomové práce.
Abstract:
This thesis highlights the importance of sustainable development, introduces the concepts and principles of European waste management, which became an inseparable part of today's society and therefore is supported by various funds that are analyzed in this master's thesis.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Milan Malý
  • Oponent: Aleš Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58173