Martin Sedlák

Master's thesis

Analysis of external funding of environmental projects in SEE region

Analýza externího financování projektů v oblasti životního prostředí v regionu SEE
Abstract:
Tato práce poukazuje na význam udržitelného rozvoje, zavádí pojmy a principy evropského odpadového hospodářství, které se staly nedílnou součástí dnešní společnosti, a proto je podporována z různých fondů Evropské unie, které jsou analyzovány v této diplomové práce.
Abstract:
This thesis highlights the importance of sustainable development, introduces the concepts and principles of European waste management, which became an inseparable part of today's society and therefore is supported by various funds that are analyzed in this master's thesis.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2014
  • Supervisor: Milan Malý
  • Reader: Aleš Kubíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58173