Bc. Andrea Maturová

Bakalářská práce

žebříček hodnot křesťansky vychovaných jedinců a člověka bez vyznání v období mladé dospělosti

The value systems of individuals with Christian based education and irreligious individuals at the young adult stage of development
Anotace:
Bakalářská práce „Žebříček hodnot křesťansky vychovaných jedinců a člověka bez vyznání v období mladé dospělosti“ pojednává o hodnotové orientaci mladých věřících a nevěřících dospělých lidí. Cílem práce bylo zjistit, jak se tato orientace mezi nimi liší. Teoretická část obsahuje především pojem hodnota a klasifikaci hodnot a dále pak popisuje faktory ovlivňující hodnotovou orientaci. Také se věnuje …více
Abstract:
Bachelor thesis „The value systems of individuals with Christian based education and irreligious individuals at the young adult stage of development “ concerns the value tendencies of young adult believers and the unbelieving ones. The aim of this work is to find out what the differences between the two value systems are. The theoretical part of this work deals mainly with the term value, classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Richard Macků, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství