Theses 

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta – Bc. Kristýna Mikovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Mikovcová

Master's thesis

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta

Transport in Foreign Trade - Company ThyssenKrupp Ferrosta

Anotácia: Diplomová práce „Doprava v zahraničním obchodě ve společnosti ThyssenKrupp Ferrosta” se zabývá mezinárodní nákladní silniční dopravou. Teoretická část obecně charakterizuje dopravu, klasifikaci a historii dopravy, její společenské dopady, přepravní právo, mezinárodní smlouvy, podmínky INCOTERMS, celní řízení a nadrozměrné přepravování. Praktická část se věnuje společnosti ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o., historii od vzniku až po současnost, předmětu podnikání, organizační struktuře, objednávkám přepravy a jejím nedostatkům, vytěžování vozidel, optimalizaci přeprav, silným a slabým stránkám společnosti. Závěrečná část práce hodnotí výsledky provedené analýzy a navrhuje řešení na zlepšení.

Abstract: The dissertation "Transport in Foreign Trade in the Company of ThyssenKrupp Ferrosta" focuses on international haulage transport. The theoretical part is generally characterized by traffic classification and traffic history, its social impacts, transport law, international contracts, INCOTERMS rules, customs clearance and cargo transport carrying. The practical part deals with ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r. o., history from establishment to the present, the scope of business, organizational structure, shipment orders and their shortcomings, full-loading of vehicles, transport optimization, strengths and weaknesses of the company. The final part evaluates the analysis results and suggests solutions for improvement.

Kľúčové slová: Mezinárodní doprava, nákladní silniční doprava, logistika, optimalizace, SWOT analýza. International transport, truck transportation, logistics, optimalization, SWOT analysis.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 17:09, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz