Bc. Kristýna Mikovcová

Diplomová práce

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta

Transport in Foreign Trade - Company ThyssenKrupp Ferrosta
Anotace:
Diplomová práce „Doprava v zahraničním obchodě ve společnosti ThyssenKrupp Ferrosta” se zabývá mezinárodní nákladní silniční dopravou. Teoretická část obecně charakterizuje dopravu, klasifikaci a historii dopravy, její společenské dopady, přepravní právo, mezinárodní smlouvy, podmínky INCOTERMS, celní řízení a nadrozměrné přepravování. Praktická část se věnuje společnosti ThyssenKrupp Ferrosta spol …více
Abstract:
The dissertation "Transport in Foreign Trade in the Company of ThyssenKrupp Ferrosta" focuses on international haulage transport. The theoretical part is generally characterized by traffic classification and traffic history, its social impacts, transport law, international contracts, INCOTERMS rules, customs clearance and cargo transport carrying. The practical part deals with ThyssenKrupp Ferrosta …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní